חיפוש k איברים גדולים מתוך n איברים בklogk

יש למישהו פיתרון ???
נתון לי ערמת מקסימום בעלת n צמתים
צריך להחזיר את האיבר הקטן מבין k המספרים הגדולים