איך קוראים ומסמנים מכפלה קומטטיבית של קבוצות

נתונות הקבוצות A ו-B שהם זרות.
אני בונה קבוצה מכל זוג לא סדור שאיבר אחד שייך לקבוצה A ואחד לקבוצה B.
פורמלית:
\big\{\{a,b\}|a\in A\wedge b\in B\big\}