מה הסיכוי שאח נשא של מחלה רצסיבית?

היי,
אם ידוע שיש פרט שהוא נשא של מחלה רצסיבית (נסמן ב-B בריא, דומיננטי, b חולה, רצסיבי), כלומר Bb,
איך מחשבים את הסיכוי שגם אח שלו נשא של המחלה (כלומר שיש לו B וגם b) ?
בהנחה שלא ידוע משהו נוסף על ההורים שלהם, או על ילדים נוספים.

תודה רבה