מה הנגזרת של sin(2x)?

שלום לכולם, שאלה פשוטה ובסיסית למדי אבל אני לא מצליח למצוא את התשובה.
מה הנגזרת של \sin(2x)?
תודה רבה על העזרה.

אפשר להוכיח בעזרת כלל השרשרת, שטוען כי אם h(x)=f\left(g(x)\right) אז מתקיים h'(x)=f'\left(g(x)\right)\cdot g'(x).
נגדיר: g(x)=2x, f(x)=\sin(x) וגם h(x)=\sin(2x). לכן נקבל:

h'(x)=\cos(2x)\cdot 2=2\cos(2x)

דרך נוספת היא להשתמש בהגדרת הנגזרת ולחשב את הגבול הבא:

\lim_{h\to 0}\frac{\sin(2x+2h)-\sin(2x)}{h}

נשתמש בזהות הטריגונומטרית של חיבור זווית: \sin(x+y)=\sin(x)\cos(y)+\cos(x)\sin(y) ונקבל:

\begin{align*} \sin(2x+2h)-\sin(2x)&=\sin(2x)\cdot\cos(2h)+\cos(2x)\cdot\sin(2h)-\sin(2x)\\&=\sin(2x)\left(\cos(2h)-1\right)+\cos(2x)\cdot\sin(2h) \end{align*}

נשתמש בשתי הזהויות \lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x}=1 וגם \lim_{x\to 0}\frac{\cos(x)-1}{x}=0 כך שנקבל:

\begin{align*} \lim_{h\to0}\frac{\sin(2x+2h)-\sin(2x)}{h}&=\lim_{h\to0}\left(2\sin(2x)\frac{\left(\cos(2h)-1\right)}{2h}+2\cos(2x)\frac{\sin(2h)}{2h}\right)\\&=2\sin(2x)\cdot0+2\cos(2x)\cdot1=2\cos(2x) \end{align*}

לכן הנגזרת הינה h'(x)=2\cos(2x).