שליפת מידע מטבלאות SQL גורמת לשגיאה isn't in GROUP BY

המשימה היא לבנות תוכנית שלכל 'POL' מראה את ה-matchid, את ה-date ואת כמות של ההישגים goals. לשם כך, כתבתי את התוכנית הבאה ב-SQL:

SELECT matchid, mdate, COUNT(teamid) 
  FROM goal JOIN game ON matchid = id
  GROUP BY teamid
HAVING (team = 'POL' OR team2 = 'POL')

השגיאה שאני מקבל:

Error: ‘glsq.goal.matchid’ isn’t in GROUP BY

איך אפשר לתקן את השגיאה? ממה היא נובעת?

אתה קרוב לפתרון הבעיה. נסה את התוכנית הבאה:

SELECT matchid,mdate,COUNT(teamid)
 FROM game JOIN goal ON matchid = id 
 WHERE (team1 = 'POL' OR team2 = 'POL')
GROUP BY matchid,mdate