שימוש בתתי-שאילתות של sql תוך שימוש בתאריך

יש לקלוט מהמשתמש מספר לקוח ולהציג את שמם הפרטי, שם משפחתם ותאריך הצטרפותם לחברה עבור הלקוחות אשר הצטרפו באותה שנה ואותו חודש של לקוח עם המספר אשר נקלט בתפריט. לדוגמה, לקוחה מספר 372 (יש לעשות בשימוש ב- sub query).

מישהו יכול להסביר לי מה הכוונה בשאילתא הזאת?
שנה וחודש הם חלק מתאריך, אז איך אפשר להתייחס אליהם בכלל?