חישוב הסתברות שמטריצה תהיה הפיכה

האיברים של מטריצה 2\times2 הם משתנים מקריים ב"ת המקבלים את הערכים -1,0,1, בהסתברות 0.25,0.5,0.25 בהתאמה. חשבו את ההסתברות שמטריצה כנ"ל תהיה הפיכה.

נגדיר מ"מ X_{1},X_{2},X_{3},X_{4} להיות הערכים בתא i במטריצה. ע"פ נתוני השאלה מתקיים:

P\left(X_{i}=x\right)=\begin{cases} 0.25 & x=-1\\ 0.5 & x=0\\ 0.25 & x=1 \end{cases}

מטריצה היא הפיכה אם"ם הדטרמיננטה שונה מאפס. נגדיר מאורע A להיות המקרה שבו התקבלה מטריצה הפיכה. לכן נקבל:

P\left(A\right)=P\left(X_{1}X_{3}-X_{2}X_{4}\neq0\right)=1-P\left(X_{1}X_{3}=X_{2}X_{4}\right)

נפריד למקרים:

 • אם התקבלה התוצאה 0 בשני האגפים אזי:
  • כל ארבעת האיברים הם אפסים - ההסתברות לכך הינה 0.5^{4}.
  • שני אפסים - נבחר את המקום של האפס מבין X_{1} ו-X_{3} ב-2 אפשרויות. נבחר את המקום של האפס מבין X_{2} ו-X_{4} ב-2 אפשרויות. בשאר המקומות יכול להיות \pm1. לכן ההסתברות הינה:
2\cdot2\cdot0.5^{2}\cdot0.5^{2}=4\cdot0.5^{4}
 • שלושה אפסים - נבחר מבין שתי הזוגות את המקום שבו יהיו שני אפסים ב-2 אפשרויות. בזוג השני נבחר מבין שני האיברים את המקום שבו יהיה 0 ב-2 אפשרויות. במקום הנותר יכול להיות \pm1. לכן ההסתברות הינה:
2\cdot2\cdot0.5^{2}\cdot0.5^{2}=4\cdot0.5^{4}
 • אם התקבלה התוצאה 1 בשני האגפים אזי:
  • כל ארבעת האיברים הם 1 - ההסתברות לכך הינה 0.25^{4}.
  • כל ארבעת האיברים הם -1 - ההסתברות לכך הינה 0.25^{4}.
  • זוג אחדים וזוג מינוס אחדים - נבחר את הצד שבו יהיו זוג האחדים ב-2 אפשרויות. לכן ההסתברות לכך הינה 2\cdot0.25^{4}.
 • אם התקבלה התוצאה -1 בשני האגפים אזי:
  • שני זוגות של אחד ומינוס אחד - בזוג הראשון נבחר את האיבר שיכיל 1 ב-2 אפשרויות. בזוג השני נבחר את האיבר שיכיל 1 ב-2 אפשרויות. לכן ההסתברות הינה:
2\cdot2\cdot0.25^{2}\cdot0.25^{2}=4\cdot0.25^{4}

סה"כ נקבל:

\begin{align*} P\left(A\right)&=1-\left(0.5^{4}+4\cdot0.5^{4}+4\cdot0.5^{4}+0.25^{4}+0.25^{4}+2\cdot0.25^{4}+4\cdot0.25^{4}\right)\\&=1-\frac{19}{32}=\frac{13}{32}=0.40625 \end{align*}