שאלת יחס - מהו מספר העוגיות הכולל שסבתא חילקה?

סבתא חילקה עוגיות לשלושת נכדיה. מספר העוגיות שקיבל הבכור גדול פי 2 ממספר העוגיות שקיבל האמצעי, ומספר העוגיות שקיבל האמצעי גדול פי 2 ממספר העוגיות שקיבל הצעיר.
איזה מהמספרים הבאים יכול להיות מספר העוגיות שחילקה סבתא לשלושת נכדיה יחד?

  • 8 עוגיות.
  • 12 עוגיות.
  • 42 עוגיות.
  • 64 עוגיות.

הסבירו את תשובתכם.

נסמן ב-x את מספר העוגיות שקיבל הנכד הצעיר. נתון כי מספר העוגיות שקיבל הנכד האמצעי גדול פי 2 ממספר העוגיות שקיבל הצעיר ולכן מספר העוגיות שיקבל הנכד האמצעי הוא 2x. כמו כן, נתון כי מספר העוגיות שקיבל הבכור גדול פי 2 ממספר העוגיות שקיבל האמצעי ולכן מספר העוגיות שקיבל הנכד הבכור הינו 4x. סה"כ מספר העוגיות שסבתא חילקה הינו:

x+2x+4x=7x

מבין התשובות הנתונות, רק 42 מתחלק ב-7 ולכן מספר העוגיות שסבתא חילקה לנכדיה הוא 42.