שאלת יחס - חישוב מספר הגולות הכולל

מספר הגולות של בועז גדול פי 2 ממספר הגולות של אלדד וקטן פי 3 ממספר הגולות של רוני.
ההפרש שבין מספר הגולות של רוני למספר הגולות של בועז, גדול ב-15 מההפרש שבין מספר הגולות של בועז למספר הגולות של אלדד.
כמה גולות יש לשלושתם יחד?

נסמן ב-x את מספר הגולות של אלדד. נתון כי מספר הגולות של בועז גדול גדול פי 2 ממספר הגולות של אלדד ולכן לבועז יש 2x גולות. כמו כן, נתון כי מספר הגולות של בועז קטן פי 3 ממספר הגולות של רוני ולכן לרוני יש 6x גולות. בנוסף לכך, נתון כי ההפרש שבין מספר הגולות של רוני למספר הגולות של בועז, גדול ב-15 מההפרש שבין מספר הגולות של בועז למספר הגולות של אלדד ולכן נקבל את המשוואה הבאה:

6x-2x=(2x-x)+15\Leftrightarrow x=5

כלומר לאלדד יש 5 גולות, לבועז יש 10 גולות ולרוני יש 30 גולות. סה"כ מספר הגולות הכולל הינו:

5+10+30=45

כלומר לשלושתם יחד יש 45 גולות.