מציאת אסימפטוטה אופקית

מהי אסימפטוטה אופקית? כיצד עלי למצוא את האסימפטוטות האופקיות של הפונקציה הבאה:

f(x)=\frac{2^x}{2^x+1}

הגדרות
הגדרה: ישר y=b נקרא אסימפטוטה אופקית של פונקציה f כאשר x\to\infty, אם f שואף ל-b כאשר x שואף לאינסוף, כלומר מתקיים:

\lim_{x\to\infty}f(x)=b

במקום לומר “אסימפטוטה אופקית כאשר x\to\infty”, ניתן לומר בקצרה " אסימפטוטה אופקית באינסוף".

הגדרה: ישר y=b נקרא אסימפטוטה אופקית של פונקציה f כאשר x\to-\infty, אם f שואף ל-b כאשר x שואף למינוס אינסוף, כלומר מתקיים:

\lim_{x-\to\infty}f(x)=b

במקום לומר “אסימפטוטה אופקית כאשר x\to-\infty”, ניתן לומר בקצרה " אסימפטוטה אופקית במינוס אינסוף".

מציאת אסימפטוטות אופקיות של פונקציה
במידה ונתונה פונקציה ממשית f(x) שתחום הגדרתה מכיל קרן x>C, אז כדי לחקור את קיום אסימפטוטה אופקית לפונקציה זו באינסוף, יש לחשב לפי הגדרה את הגבול \lim_{x\to\infty}f(x)=b. במידה והגבול קיים ויש לו ערך סופי b, אזי הישר y=b הוא האסימפטוטה האופקית של הפונקציה f באינסוף. אם הגבול אינו קיים או שהוא אינסופי, אזי לפונקציה אין אסימפטוטה אופקית באינסוף. בדומה מחפשים אסימפטוטה אופקית במינוס אינסוף.

דוגמה
נמצא את האסימפטוטות האופקיות של הפונקציה:

f(x)=\frac{2^x}{2^x+1}

בהסתמך על הגבולות הידועים \lim_{x\to\infty}2^{-x}=\lim_{x\to-\infty}2^{x}=0 וחוקי הגבולות נוכל לחשב את הגבולות של הפונקציה הנתונה:

\begin{align*} \lim_{x\to\infty}f(x)&=\lim_{x\to\infty}\frac{2^x}{2^x+1}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{1+2^{-x}}=\frac{1}{1+0}=1\\ \lim_{x\to-\infty}f(x)&=\lim_{x\to-\infty}\frac{2^x}{2^x+1}=\frac{0}{0+1}=0 \end{align*}

לכן, לפי ההגדרה של אסימפטוטה אופקית נוכל להסיק כי הישר y=1 הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה הנתונה באינסוף והישר y=0 הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה הנתונה במינוס אינסוף.