מציאת שטח פנים של פרבולואיד

חשבו את שטח פנים של פרבולואיד z=4-x^2-y^2 שנמצא מעל מישור ה-xy.

נשתמש בקואורדינטות קוטביות כך שנקבל:

\begin{align*} S&=\int\int_D\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}dA\\ &=\int\int_D\sqrt{1+4x^2+4y^2}dA\\ &=\int_0^{2\pi}\int_0^2r\sqrt{1+4r^2}drd\theta\\ &=\int_0^{2\pi}\frac{1}{12}(1+4r^2)^{1.5}|_0^2d\theta\\ &=\frac{\pi}{6}(17^{1.5}-1) \end{align*}

כלומר שטח הפנים המבוקש הינו \frac{\pi}{6}(17^{1.5}-1).