מספר הגרפים המכוונים והפשוטים עם צמתים שונים בלי קשתות אנטי-מקבילות

פתרו את השאלה הבאה:

בכמה גרפים מכוונים ופשוטים עם n צמתים שונים, אין קשתות אנטי-מקבילות?

בגרף G יש n צמתים, ולכן נוכל להסיק כי הוא בעל {n \choose 2} מקומות לשים קשת. כמו כן, מאחר ולא ניתן לשים קשתות מקבילות או אנטי-מקבילות, נוכל להפריד לשלושה מיקרים:

  • לא קיימת קשת בין v_{i} ו-v_{j} (ולהפך).
  • קיימת קשת בין v_{i} ל-v_{j}
  • קיימת קשת בין v_{j} ל-v_{i}

לכן בסה"כ מספר הגרפים הוא 3^{{n \choose 2}}.