מספר עצים פורשים צמתים שונים בעזרת משפט קירכהוף ומשפט קיילי

הוכח שמספר עצים מכוונים הפורשים n צמתים שונים הוא n^{n-1}:

  1. באמצעות שימוש במשפט קירכהוף.
  2. באמצעות שימוש במשפט קיילי לעצים לא מכוונים.

סעיף א
מטריצת דרגות הכניסה M המתאימה לגרף המלא הינה:

M=\begin{bmatrix}n-1 & -1 & -1 & \ldots & -1\\ -1 & n-1 & -1 & \ldots & -1\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ -1 & -1 & -1 & \ldots & -1\\ -1 & -1 & -1 & \ldots & n-1 \end{bmatrix}

נשים לב כי הדטרמיננטה של המטריצה M שווה ל-n^{n-2}. כל דטרמיננטה כזאת מתאימה לבחירת צומת אחר כשורש. לכן התשובה הינה:

n\cdot n^{n-2}=n^{n-1}

סעיף ב
ע"פ משפט קיילי מספר העצים הלא מכוונים הוא n^{n-2}. כדי לכוון את הגרף נבחר שורש ב-n אפשרויות. סה"כ ע"פ עקרון הכפל נקבל:

n\cdot n^{n-2}=n^{n-1}