חישוב נפח של קובייה

בסרטוט שלפניכם מופיעה קובייה. לפי נתון זה והנתונים שבסרטוט, מה נפח הקובייה (בסמ"ק)?

image

באופן כללי, נפח של קובייה (הקסהדרון) בעלת מקצוע x מוגדר להיות:

V=x^3

לכן במקרה של השאלה, עלינו לחשב תחילה את מקצוע הקובייה הנתונה. כל אחת מפאות הקובייה היא ריבוע. לפיכך, האלכסון AB הוא אלכסון בריבוע. אלכסון בריבוע מחלק אותו לשני משולשים שווי שוקיים וישרי זווית זהים. אם כן, הצלע AB היא יתר במשולש ישר זווית ושווה שוקיים. במשולש כזה, יש לחלק את היתר ב-\sqrt{2} על מנת למצוא את גודל הניצב, במקרה הזה אחד ממקצועות הקובייה:

x=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=1\text{cm}

אם כן, אורך המקצוע בקובייה הנתונה הוא 1 ס"מ, ומכאן שנפחה הוא (בסמ"ק):

V=x^3=1^3=1\text{cm}^3