חישוב נפח של תיבה

בסרטוט שלפניכם מופיעה תיבה. נתון: שטח המלבן ABCD הוא 14 סמ"ר. לפי נתונים אלה והנתונים שבסרטוט, מה נפח התיבה (בסמ"ק)?

image

באופן כללי, נפח של תיבה בעלת פאות a, b ו-c מוגדר להיות:

V=a\cdot b\cdot c

שטח המלבן ABCD מורכב ממכפלת האורך ברוחב שלו (שהם רוחב התיבה וגובהה) ולכן מתקיים:

BC\cdot CD=14\text{cm}^2

באמצעות הנתון הזה אנו יכולים לחשב את נפח התיבה (בסמ"ק), שכן אנו יודעים כי אורך הפאה השלישית היא 5 ס"מ. לכן נקבל:

V=5\cdot BC\cdot CD=5\cdot 14=70\text{cm}^2