השוואת גדלים של ביטויים אלגבריים

נתון מלבן שבו a ו-b הם ארוכי צלעותיו כך שמתקיים a>b.
סדרו את הביטויים האלגבריים הבאים מקטן לגדול והסבירו:

  1. a.
  2. a+b.
  3. b.
  4. \sqrt{a^2+b^2}.
  5. 2a+b.
  6. a+b+\sqrt{a^2+b^2}.
  7. 2a+2b.

אשמח לעזרה עם תרגיל זה.

מאחר וידוע כי a ו-b הם אורכי צלעות נובע כי הם חיוביים. לכן ברור כי לכל x,y מספרים חיובים ממשיים מתקיים x<x+y וגם x<2x. לכן הסידור הנכון הוא:

\begin{align*} a&< b<\sqrt{a^2+b^2} \\ &< a+b<2a+b\\&<a+b+\sqrt{a^2+b^2}\\&<2a+2b \end{align*}