מציאת אורך ניצב על-ידי משפט פיתגורס

נתון משולש ישר זווית שבו אורך ניצב אחד הוא 12 ס"מ ואורך היתר הוא 13 ס"מ. איך למצוא את השטח של המשולש ואת אורך הניצב השני שלו?

נסמן את אורך הניצב השני ב-a. כדי למצוא את אורך הניצב השני, נשתמש במשפט פיתגורס:

a^2+12^2=13^2 \Rightarrow a = 5cm

קיבלנו כי אורך הניצב השני הוא חמישה ס"מ.
שטח משולש ישר זווית הוא מחצית מכפלת הניצבים ולכן נקבל:

S=\frac{5\cdot 12}{2}=30cm^2

קיבלנו כי השטח של המשולש ישר הזווית הנתון הוא שלושים סמ"ר.