חישוב אורך היתר בעזרת משפט פיתגורס

נתון משולש ישר זווית שבו אורך הניצב הראשון הוא 5 ס"מ ואורך הניצב השני הוא 8.6 ס"מ. איך אני יכול למצוא את שטח המשולש ואת אורך היתר?

נסמן ב-c את אורך היתר. כדי למצוא אותו עלינו להשתמש במשפט פיתגורס:

5^2+8.6^2=c^2\Rightarrow c=\sqrt{98.96}\approx 9.95cm

שטח משולש ישר זווית שווה למחצית מכפלת הניצבים ולכן נקבל:

S=\frac{5\cdot 8.6}{2}=21.5cm^2