כיצד למצוא תחום הגדרה של פונקציה?

לאחרונה נתקלתי במספר שאלות אשר מבקשות למצוא תחום הגדרה של פונקציה.
בפרט, הם ביקשו למצוא את תחום ההגדרה של הפונקציות f(x)=\sqrt{x+1} ו- g(x)=\frac{x}{x+8}.
כיצד אני צריך למצוא את תחום ההגדרה? מה הכוונה בכלל במושג “תחום הגדרה”?
תודה רבה על העזרה.

הם מתכוונים לתחום שבו הפונקציה לא מוגדרת.

הפונקציה f(x) לא מוגדרת תחת הממשיים כשהביטוי מתחת לשורש שלילי, כלומר צריך למצוא את התחום שבו x+1\geq0. לכן x\geq-1 הוא תחום ההגדרה של f(x).

הפונקציה g(x) לא מוגדרת כשהביטוי במכנה שווה לאפס, מכיוון שאי אפשר לחלק באפס, אז תחום ההגדרה של הפונקציה g(x) הינו:

x+8\neq 0\Rightarrow x\neq -8
2 לייקים