חישוב מרחק נסיעה בעזרת משפט פיתגורס

נחזור ל-“מרחקי נסיעה” ברשת כבישים משובצת.
לפניכם מיפוי של רשת כבישים. תחנת מוניות “מהיר לכל העיר” ממוקמת בנקודה A.
א. שרטטו מסלולי נסיעה קצרים ככל האפשר (מתאים ל-“מרחקי נסיעה”) מ-A לכל אחת מהנקודות המסומנות האחרות.

ב. תחנת המוניות משתמשת ברשת אלחוט והמרחק האלחוטי הוא כמובן מרחק אווירי.
שרטטו את המרחק האווירי מ-A לכל אחת מהנקודות המסומנות האחרות.

המפתח לפתרון שאלה זו הוא להבין את ההבדל בין נסיעה יבשתית לנסיעה אווירית. במסגרת השאלה, מונית (או כל כביש יבשתי) יכולה לנוע למעלה, ימינה, שמאלה ולמטה. מטוס (או כל כלי אווירי) יכול לנוע גם באלכסון (בנוסף לכיוונים האחרים). כמו כן, שים לב הם כנראה טעו בשאלה והתכוונו שסעיפים ב’ וג’ הם אותה שאלה (אני אערוך את השאלה בשבילך).
א. צריך למצוא את המסלול הקצר ביותר כאשר נוסעים בכיוונים היבשתיים (ימינה, שמאלה, למעלה ולמטה). אלו הם הניצבים של המשולש הישר זווית הדמיוני. שים לב שיש מספר דרכים לשרטט זאת.

ב. צריך פשוט לשרטט את “היתר” של המשולש הישר זווית הדמיוני בצורה הבאה: