שרטוט מסלולים סגורים על מערכת משבצות

אשמח לעזרה עם השאלה הבאה:

במסלול סגור שאורכו 12 יחידות צלע משבצת, ניתן לכלוא את השטחים הבאים: 5 משבצות שלמות, 6 משבצות שלמות, 7 משבצות שלמות, 8 משבצות שלמות ו-9 משבצות שלמות. א. שרטטו. נסו להביא דוגמאות שונות.

image

ב. אילו מהמסלולים הנ"ל יכולים להיות מסלולים מלבניים. שרטטו והסבירו.

תודה רבה.

בא’ פשוט תשרטט כל מיני צורות באורך שונה, ותראה כמה משבצות הן כולאות. (דוגמה)

heneedshelp

לגבי סעיף ב’, קח דוגמה (בהנחה שאין בעיה שאשתמש בריבוע, שהוא טכנית מלבן עם צעדים נוספים)

heneedshelp2