מציאת משוואת מישור וקטורית בעזרת ישר מוכל וישר מקביל

נתונים שני ישרים (מקבילים שאינם באותו מישור):

\begin{align*} L_{1}\,:\,\underline{x}&=(2,3,6)+t(3,4,5)\\ L_{2}\,:\,\underline{x}&=(2,-1,-2)+r(-1,12,5) \end{align*}

מצאו את משוואת המישור שמכיל את L_{1} ומקביל ל-L_{2}.
תשובה סופית: 2x+y-2z+5=0.

האם מישהו יכול להראות לי דרך פתרון ?