חישוב אורך ורוחב של מלבן

כדי לחשב את רוחבה וגובהה של טלוויזיה דרוש נתון נוסף שהוא היחס בין אורך המסך לגובהו. נחשב גובה ורוחב של טלוויזיה 42 אינץ’, בה היחס בין הרוחב לגובה הוא 16:9. נסמן את גובה הטלוויזיה ב-9x ואת רוחבה ב-16x ונרשום משוואה:

(9x)^2+(16x)^2=42^2

א. חשבו את x^2 וגם את x.
ב. חשבו את הרוחב והגובהה של הטלוויזיה הנתונה.
ג. מה גובהה ורוחבה בס"מ?

אשמח לעזרה עם השאלה.

א. אני מניח שאתה צריך לסדר את הביטוי

(9x)^2+(16x)^2=42^2

כך שזה יהיה מהצורה

x^2=?

דבר ראשון תפתח סוגריים

(9x)^2\Rightarrow 9^2x^2\Rightarrow 81x^2 \\ (16x)^2\Rightarrow 16^2x^2=256x^2

מקבלים

256x^2+81x^2=42^2 \\ 337x^2=42^2 \\ 337x^2=1764

נחלק את שני הצדדים

\frac{377x^2}{337}=\frac{1764}{337} \Rightarrow x^2=5.234

כדי לחשב את x צריך להפעיל שורש על שני הצדדים (להעלות בחזקת \frac{1}{2})

(x^2)^{\frac{1}{2}}=(5.234)^{\frac{1}{2}} \Rightarrow x=2.287

(אפשר להבין גם בעזרת הזהות (x^n)^m=x^{n\cdot m})
ב. על מנת לחשב את רוחבה וגובהה של הטלוויזיה נציב x=2.287 ונקבל (נסמן ב-h את הגובה וב-w את הרוחב)

h=9x=9\cdot 2.287 \\ w=16x=16\cdot 2.287
  1. על מנת להמיר מאינצ’ים לס"מ כל מה שצריך הוא לזכור שמתקיים
1'=2.54cm

אז על מנת להמיר לס"מ נכפיל ב-2.54 את w,h ונקבל את מה שביקשו.