מציאת האיבר הראשון והפרש של סדרה חשבונית

בתרגילים הבאים נתונות סדרות חשבוניות.
א. רשמו את האיבר הראשון ומצאו את הפרש הסדרה.
ב. מצאו את שני האיברים הבאים בסדרה.
הסדרות שנתונות בשאלה הן 4,7,10,... ו-11,6,1,....
אשמח לעזרה עם שתי הסדרות האלה כדי להבין כיצד לפתור את שאר הסעיפים.

בסדרה חשבונית נהוג לסמן את ההפרש ב-d ואת האיבר ה-n-י ב-a_n. כמו כן, כדי למצוא את האיבר a_n עלינו להשתמש בנוסחה הבאה:

a_{n}=a_{1}+d\cdot(n-1)

נסמן ב-a_n את הסדרה 4,7,10,.. וב-b_n את הסדרה 11,6,1,.... לכן, נוכל להסיק כי האיבר הראשון של כל סדרה הוא a_1=4 ו-b_1=11.

מאחר ומדובר בסדרות חשבוניות, ההפרש ביניהם קבוע, כלומר בסדרה הראשונה ההפרש הוא d_1=3 ואילו בשנייה הוא d_2=-5. לכן, נוכל למצוא את שני האיברים הבאים של כל סדרה בעזרת הנוסחה שהוצגה קודם. נמצא את שני האיברים הבאים של הסדרה a_n:

a_2=a_1+d_1\cdot(2-1)=4+3\cdot(2-1)=7\\ a_3=a_1+d_1\cdot(3-1)=4+3\cdot(3-1)=10

תוכל למצוא את האיבר השני והשלישי של הסדרה b_n באותה צורה?

לייק 1