חישוב זרם ומתח של נגדים במעגל חשמלי

נתון אופיין הדיודות והמעגל החשמלי הבא:

הניחו שהדיודות זהות.
א. שרטטו מעגל תמורה למעגל החשמלי המתואר על סמך האופיין המצורף.
ב. חשב את הזרם דרך כל אחד מהנגדים שבמעגל.
ג. חשב את מפל המתח על כל אחד מהנגדים שבמעגל.

אשמח אם תוכלו לעזור לי לפתור את התרגיל.