מציאת שיעורי נקודה על מקבילית

במקבילית ABCD משוואת האלכסון AC היא y=3x-3 ומשוואת הצלע DC היא y=x+1. הנקודה B נמצאת על הישר x=1 ברביע הראשון. אורך הצלע BC הוא \sqrt{50}.
א. מצאו את שיעורי הקודקוד B.
ב. מצאו את שיעורי הקודקודים A ו-D.
אשמח לעזרה עם הסעיף הראשון. לא מצליח למצוא את שיעורי הנקודה B.

תחילה נמצא את שיעורי הנקודה C. ידוע כי משוואת האלכסון AC הינה y=3x-3 ומשוואת הצלע DC הינה y=x+1. לכן נקבל:

\left\{\begin{matrix} y=3x-3 & \\ y=x+1 & \end{matrix}\right. \Rightarrow 3x-3=x+1\Rightarrow x=2

עתה, נוכל למצוא את שיעורי ה-y של הנקודה C:

y=2+1=3\Rightarrow C(2,3)

ידוע כי הנקודה B נמצאת על הישר x=1 ולכן x_{B}=1. נסמן ב-t את שיעור ה-y של הנקודה B. ידוע כי אורך הצלע BC הוא \sqrt{50}. לכן נקבל:

\begin{align*} d=\sqrt{(x_{B}-x_{C})^2+(y_{B}-y_{C})^2} & \Leftrightarrow \sqrt{50}=\sqrt{(1-2)^2+(t-3)^2}\\ & \Leftrightarrow 1+(t-3)^2 = 50\\ & \Leftrightarrow (t-3)^2 = 49\\ & \Leftrightarrow t-3=\pm 7\\ & \Leftrightarrow t\in\{-4,10\} \end{align*}

ידוע כי הנקודה B נמצאת ברביע הראשון ולכן y_{B}=10. סה"כ קיבלנו כי שיעורי הנקודה B הם (1,10).

לייק 1