הוכחת גבול בצורה ישירה בעזרת הגדרת הגבול בלשון אפסילון

שלום לכולם, אני מנסה לפתור את השאלה הבאה:

הוכיחו ישירות מהגדרת הגבול בלשון \epsilon,N:

\lim{n\to\infty}\sqrt{\frac{4n+1}{n}}=2

כיצד עלי לפתור את השאלה?

לפי הגדרת הגבול.
אנחנו רוצים למצוא ביטוי ל N, כך שלכל \varepsilon > 0 , יהיה קיים N, כך שלכל n>N, יתקיים:

\bigg|\sqrt{\frac{4n+1}{n}} - 2\bigg| < \varepsilon

אבל שים לב שהביטוי בתוך הערך מוחלט בהכרח חיובי ולכן אפשר לבטל את הערך מוחלט.

\sqrt{\frac{4n+1}{n}} - 2 < \varepsilon

כעת אפשר להעביר אגפים, להעלות בריבוע כדי לבטל את השורש ולמצוא איזה n צריך להיות לבחור כדי שתתקיים הדרישה שלנו.