מציאת בסיס ומימד של תת-מרחבים מעל מרחב הפולינומים

נתונה השאלה הבאה - יהיו U_1 ו-U_2 תת-מרחבים של \mathbb{R}_{4}[x] המוגדרים על-ידי:

\begin{align*} U_{1}&=Sp\{x^3+2x^2+3x+6,4x^3-x^2+3x+6,5x^3+x^2+6x+12\}\\ U_{2}&=Sp\{x^3-x^2+x+1,2x^3-x^2+4x+5\} \end{align*}

מצאו בסיס ומימד עבור U_1, U_2 ו-U_1+U_2.
איך אני מוצא בסיס כלומר קבוצה בת"ל של פולינומים שפורשת את התת-מרחב U_1?

תודה :slight_smile:

טוב כבר פתרתי אז אענה לעצמי אם מישהו יצטרך בעתיד.

נתונה בשאלה הקבוצה הפורשת של U_1. ניקח את הקואורדינטות של הקבוצה הזו לפי הבסיס הסטנדרטי ונשים במטריצה:

\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 4 & -1 & 3 & 6 \\ 5 & 1 & 6 & 12 \end{pmatrix}

נדרג את המטריצה וכך נמצא את הוקטורים הבתל.

\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -9 & -9 & -18 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}

אלו הוקטורים המייצגים את הקבוצה שהיא בסיס ל-U_1 לפי קואורדינטות סטנדרטיות.

אז יש כאן שני וקטורים שהם בת"ל ונחזיר אותם לצורה של פולינום וכך נקבל את הבסיס ל-U_1.