שימוש במטריצה הפוכה כדי לפתור מערכת משוואות

בשאלה 4 הם ביקשו למצוא את המטריצות ההפוכות (אם קיימות) למטריצה:

\begin{pmatrix}1 & 0 & 3\\ 0 & 2 & 1\\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}

הסתדרתי עם שאלה 4.
בשאלה 5 הם מבקשים לפתור את מערכת המשוואות הבאה, תוך שימוש בשאלה 4:

\begin{cases} x+3y=1\\ 2y+z=2\\ -x-2z=-3 \end{cases}

אשמח להסבר למה הכוונה בלהשתמש בשאלה 4 כדי לפתור את מערכת המשוואת הנתונה.
תודה רבה.

נסמן את המטריצה הנתונה בשאלה 4 ב-A.
תחילה נשים לב כי מערכת המשוואות ההומוגנית הנתונה בשאלה 5, מתאימה למטריצה הנתונה בשאלה 4. כלומר מתקיים:

\begin{cases} x+3y=0\\ 2y+z=0\\ -x-2z=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix}1 & 0 & 3\\ 0 & 2 & 1\\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}

שים לב כי אם מתקיים:

A\begin{pmatrix}x \\ y \\ z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 \\ 2 \\ -3\end{pmatrix}

אזי נוכל להסיק כי מתקיים:

\begin{pmatrix}x \\ y \\ z\end{pmatrix} = A^{-1}\begin{pmatrix}1 \\ 2 \\ -3\end{pmatrix}

המטריצה ההופכית שחישבת בשאלה 4 הינה:

A^{-1}=0.5\begin{pmatrix}-4 & 0 & -6\\ -1 & 1 & -1\\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}

לכן נציב ונקבל:

\begin{pmatrix}x\\ y\\ z \end{pmatrix}=A^{-1}\begin{pmatrix}1\\ -2\\ 3 \end{pmatrix}=0.5\begin{pmatrix}-4 & 0 & -6\\ -1 & 1 & -1\\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 2\\ -3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7\\ 2\\ -2 \end{pmatrix}

לכן פתרון מערכת המשוואות הינו:

\begin{cases} x=7\\ y=2\\ z=-2 \end{cases}