בניית מערכת צירופית שמקבלת רצף סיביות

נתונה השאלה הבאה:
בנה מערכת צירופית שמקבלת רצף של 3 סיביות x_1,x_2,x_3. כמו כן, המערכת מקבלת מספר בין 0 ל-3. המערכת מזיזה את רצף הסיביות של הקלט ימינה מספר מקומות לפי המספר שנקלט. ההזזה היא מעגלית, כלומר אם ספרה “נפלה” ימינה היא תחזור משמאל.
לדוגמה: עבור 011 ומספר 2 הפלט יהיה 110.
הסבירו את פעולתכם.
הדרכה - כדאי לנסות ידנית כמה מקרים כדי לקבל תחושה מה בדיוק צריך לבצע.

מישהו מבין בזה ויודע איך לעזור לי לפתור את זה?
מותר לנו להשתמש רק ב-MUX.
תודה רבה.