חישוב גבול בעזרת נוסחת כפל מקוצר מתאימה

שלום לכולם, נתונה הפונקציה הבאה:

f(x)=\frac{x+x^2+\cdots+x^{13}-13}{5(x-1)}

אני מנסה לחשב את הגבול \lim_{x\to 1}f(x).
אני מנסה למצוא נוסחה כדי לפשט את הסכום x+x^2+\cdots+x^{13} על מנת לפתור את השאלה, אולם אני לא מצליח להגיע לפתרון.
אשמח לעזרה :slight_smile:

ישנן מספר דרכים לחשב את הגבול הנ"ל. אם אתה מעוניין לפשט את הסכום, אתה צריך להשתמש בחילוק פולינומים. אני אכליל את הסכום במונה להיות:

x+x^2+\cdots+x^n-n=\left(\prod_{i=1}^{n}x^i\right)-n

כלומר הפונקציה החדשה הינה (הוצאתי את ה-5 כרגע כדי לבצע את החילוק בצורה פשוטה יותר):

\frac{x+x^2+\cdots+x^n-n}{x-1}

החילוק בעצם יראה כך:

 (x-1)  | x^n   x^n-1  x^n-2  ...  x  1
----------| 1    1    1   ...  1  -n
  1   | 0    1    2   ...  n-1 n    
     | 1    2    3   ...  n  0

מכך, נוכל להסיק כי מתקיים:

\frac{x^n + x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x - n}{x-1} = x^{n-1} + 2x^{n-2} + 3x^{n-3} + \cdots +n x^{0}=\sum_{k=1}^{n} kx^{n-k}

בפרט, עבור 13 האיברים מתקיים:

f(x)=\frac{x+x^2+\cdots+x^{13}-13}{5(x-1)}=\frac{1}{5}\sum_{k=1}^{13} kx^{13}

לכן הגבול המבוקש הינו:

\lim_{x\to 1}f(x)=\lim_{x\to 1} \frac{1}{5}\sum_{k=1}^{13} kx^{13}=\frac{1}{5}\left(1+2+3+\cdots+13\right)

נשתמש בסכום של סדרה חשובנית כדי לחשב את הסכום הנ"ל, כאשר האיבר הראשון הוא a_1=1 וההפרש הוא d=1:

\lim_{x\to 1}f(x)=\frac{1}{5}\cdot\frac{13}{2}\cdot\left(2\cdot1+1\cdot(13-1)\right)=\frac{91}{5}

כלומר הגבול המבוקש הינו \frac{91}{5}.
אגב, ניתן לפתור את השאלה גם בעזרת טור מקולרן וגם בעזרת כלל לופיטל. נראה כיצד ניתן לפתור אותו בעזרת כלל לופיטל. הפונקציות במונה ובמכנה של הפונקציה f הן רציפות לכל x ממשי ולכן גזירות. שים לב כי מתקיים:

\lim_{x\to1} \left(x+x^2+\cdots+x^{13}-13\right) =0,\, \lim_{x\to1} (x-1)=0

לכן, נוכל להשתמש בכלל לופיטל ולקבל:

\begin{align*} \lim_{x\to 1}f(x)&=\lim_{x\to 1}\frac{x+x^2+\cdots+x^{13}-13}{5(x-1)}\\ &=\lim_{x\to 1}\frac{1+2x+3x^2+\cdots+13x^{13}}{5}\\ &=\frac{1}{5}\left(1+2\cdot 1+3\cdot 1^2+\cdots+13\cdot 1^{13}\right)=\frac{91}{5} \end{align*}

מקווה שמובן, בהצלחה :slight_smile: