עזרה - חישוב גבול של סדרה

תהי a_n סדרה בה a_1=1 כך שלכל n\in \mathbb{N} מתקיים 2a_{n+1}<a_n<3a_{n+1}.

צריך להוכיח כי a_n מתכנסת לגבול סופי ולחשב את הגבול.

כעת השאלה שלי היא כזו:

נניח והראתי באינדוקציה שהיא מונוטונית יורדת וחסומה מלרע על ידי 0,
איך אני מחשבת את גבול הסדרה?

תודה רבה לעוזרים!

ברוך הבא לפורום.
מאחר והסדרה מונוטונית וחסומה נובע כי היא מתכנסת.
נסמן: L=\lim_{n\to \infty}a_n. לפיכך, נוכל להסיק כי מתקיים L=\lim_{n\to \infty}a_{n+1}.
נתון 2a_{n+1}<a_n ולכן נקבל:

\lim_{n\to\infty}2a_{n+1}\leq\lim_{n\to\infty}a_n\implies 2L\leq L \implies L\leq 0

כמו כן, נתון a_n < 3a_{n+1} ולכן נקבל:

\lim_{n\to\infty}a_{n}\leq\lim_{n\to\infty}3a_{n+1}\implies L\leq3 L \implies L\geq 0

קיבלנו L\geq 0 וגם L\leq 0 ולכן L=0, כלומר a_n מתכנס ל-0.

לייק 1

תודה רבה.
למעשה השתמשת במשפט אי שיוויון?

אם את מתכוונת למשפט הסנדוויץ אז לא. השתמשתי באי-שוויון “רגיל”.

לא התכוונתי לאישיוויון דווקא לא בהקשר של סנדויץ.
בכל מקרה תודה