נגזרות חלקיות מסדר שני בשני משתנים

נתונה הפונקציה f\,:\,\mathbb{R}\to\mathbb{R} המוגדרת על-ידי:

f(x,y)=3x^4+\cos(xy)+3x^4

הוכיחו כי מתקיימת המשוואה הבאה:

\frac{y^2 \frac{\delta^2 f}{\delta x^2}-x^2 \frac{\delta^2 f}{\delta y^2}}{x^4-y^4}=\cos(xy)

לא ממש הבנתי מה אני אמור לעשות כאן. כשניסיתי לגזור את הפונקציה פעם אחת לפי y ופעם אחת לפי x עד סדר שני, יצא לי ביטוי יחסית ארוך ומסורבל אבל לא ברור לי איך הוא משתווה לשוויון גם כשאני עושה מכנה משותף.
אשמח לעזרה, תודה רבה!

תהי פונקציה f מהממשיים לממשיים המוגדרת על-ידי f(x,y)=3x^4+\cos(xy)+3y^4.
נגזור את הפונקציה f לפי x:

\frac{\delta f}{\delta x}=12x^3-y\cdot \sin(xy)

נמשיך לגזור את הנגזרת הראשון לפי x:

\frac{\delta f^2}{\delta x}=36x^2-y^2\cos(xy)

נגזור את הפונקציה f לפי y:

\frac{\delta f}{\delta y}=12y^3-x\cdot \sin(xy)

נמשיך לגזור את הנגזרת הראשון לפי y:

\frac{\delta f}{\delta y}=36y^2-x^2\cos(xy)

לכן סה"כ, נוכל להסיק כי מתקיים:

\begin{align*} \frac{y^2 \frac{\delta^2 f}{\delta x^2}-x^2 \frac{\delta^2 f}{\delta y^2}}{x^4-y^4}&=\ \frac{y^2\left(36x^2-y^2\cos(xy) \right)-x^2\left(36y^2-x^2\cos(xy) \right)}{x^4-y^4}\\ &= \frac{36x^2y^2-y^4\cos(xy)-36x^2y^2+x^4\cos(xy)}{x^4-y^4}\\ & = \frac{(x^4-y^4)\cos(xy)}{x^4-y^4}=\cos(xy) \end{align*}

כנדרש.