בדיקה האם מדובר במרחב מכפלה פנימית

בדקו האם ההגדרה הבאה מהווה מכפלה פנימית על \mathbb{R}^2 כאשר u=(x_1,x_2) ו-v=(y_1,y_2):

f(u,v)=x_1y_1-2x_1y_2-2x_2y_1+5x_2y_2

אני מכיר את ההגדרה של מכפלה פנימית אולם, כיצד אני מראה שחמשת התנאים מתקיימים?
אני קצת מסתבך כי מדובר בפונקציות.
תודה רבה על העזרה!

לשם הפורמליות, נתחיל מההגדרה של מרחב מכפלה פנימית: יהי V מרחב וקטורי מעל השדה \mathbb{F} (מרוכב או ממשי). פונקציה \langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{F} תיקרא מכפלה פנימית על המרחב אם היא מקיימת את התכונות הבאות:

  • אדיטיביות ברכיב הראשון: לכל a,b,c\in V מתקיים:
\langle a+b,c\rangle= \langle a,c\rangle + \langle b,c\rangle
  • הומוגניות ברכיב הראשון: לכל a,b\in V ו-\lambda\in \mathbb{F} מתקיים:
\langle \lambda a,b\rangle= \lambda \langle a,b\rangle
  • הרמיטיות: לכל a,b\in V מתקיים:
\langle a,b\rangle =\overline{\langle b,a\rangle}
  • אי-שליליות: לכל a\in V מתקיים \langle a,a\rangle \geq 0 ויש שוויון אם"ם a=0.

מרחב לינארי V עם מכפלה פנימית נקרא מרחב מכפלה פנימית.
נוכיח אדיטיביות ברכיב הראשון. יהיו u,v,w\in V. נשים לב כי מתקיים:

\begin{align*} \langle u, w\rangle +\langle v,w\rangle &= u_1w_1 − u_1w_2 − u_2w_1 + 3u_2w_2+v_1w_1 − v_1w_2 − v_2w_1 + 3v_2w_2\\ &=(u_1+v_1)w_1 − (u_1+v_1)w_2 − (u_2+v_2)w_1 + 3(u_2+v_2)w_2=\langle u+v, w\rangle \end{align*}

נוכיח הומוגניות ברכיב הראשון. יהיו u,v\in V ו-\lambda\in\mathbb{F}. נשים לב כי מתקיים:

\begin{align*} \langle \lambda u, v\rangle &=\lambda u_1v_1 −\lambda u_1v_2 − \lambda u_2v_1 + 3\lambda u_2v_2\\ &=\lambda (u_1v_1 − u_1v_2 − u_2v_1 + 3 u_2v_2)=\lambda \langle u,v\rangle \end{align*}

נוכיח הרמיטיות. יהיו u,v\in V. נשים לב כי מתקיים:

\begin{align*} \langle u,v\rangle&=u_1v_1 − u_1v_2 − u_2v_1 + 3 u_2v_2\\ &=v_1u_1 − v_1u_2 − v_2u_1 + 3 v_2u_2=\langle v,u\rangle \end{align*}

נוכיח אי-שליליות. נוכיח תחילה כי לכל u\in V מתקיים \langle u,u\rangle \geq 0.

\langle u, u\rangle = u_1u_1 − u_1u_2 − u_2u_1 + 3u_2u_2= (u_1-u_2)^2+ u_2^2\geq 0

נוכיח כי v=0 אם ורק אם \langle u,u\rangle =0. נשים לב כי מתקיים:

\langle u,u\rangle = 0 \iff (u_1-u_2)^2+ u_2^2 =0 \iff u=0

לכן המרחב V הוא מרחב מכפלה פנימית.
בהצלחה :slight_smile: