הוכחת טענה על פונקציה רציפה בעזרת משפט ערך הביניים

תהי f\,:\,[a,b]\to\mathbb{R} פונקציה רציפה ויהיו x_1,x_2,\ldots,x_n\in[a,b].
נניח כי \alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n מספרים אי-שליליים המקיימים \alpha_1+\alpha_2+\ldots+\alpha_n=1.
הוכיחו כי קיים \xi\in(a,b) כך שמתקיים:

f(\xi)=\alpha_1\cdot f(x_1)+\alpha_2\cdot f(x_2)+\ldots+\alpha_n\cdot f(x_n)

אני אשמח לעזרה כיצד לגשת לשאלה או במה עלי להשתמש כדי לפתור אותה.
או בקיצור, מחפש כיוון :slight_smile:
תודה רבה.