מציאת ערכי פרמטר של פונקציה כדי שהפונקציה תהיה גזירה

נתונה הפונקציה הבאה:

f(x)=\begin{cases} 26\alpha+21\beta x^{2} & |x|\leq1\\ \frac{1}{6|x|} & |x|>1 \end{cases}

מצאו את ערכי \alpha ו-\beta כך שהפונקציה תהיה גזירה לכל ערכי x.

מה שאני עשיתי הוא בעצם השוואה בין הנגזרת של הפונקציה העליונה לנגזרת של הפונקציה התחתונה, קיבלתי שאין תלות באלפא ושבטא תלויה באיקס, מסתבר שזו לא התשובה.
אשמח לעזרה.