מציאת מקום גיאומטרי של נקודות במישור

נתונות שתי נקודות שונות A ו-B במישור.
מצאו את המקום הגיאומטרי של נקודות C במישור (השונות מ-A ו-B) כך שמתקיים \angle ACB=\frac{2\pi}{3}.
רמז: זווית היקפית וזווית מרכזית.
אפשר עזרה בבקשה על השאלה?
תודה רבה לעוזרים.