בדיקת התכנסות של טור מורכב

שלום לכולם, אני מנסה לבדוק האם הטור הבא מתכנס או מתבדר:

\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{4\sqrt{n}}\frac{(16n-4)}{\sqrt{16n+64}}

ניסיתי להשתמש במבחן לייבניץ - הפרדתי לשני טורים, כאשר בדקתי לכל טור בנפרד האם הגבול שואף לאפס והאם הפונקציה מונוטונית יורדת. יצא לי ששניהם עונים על משפט לייבניץ ולכן הטור מתכנס. האם נכון?

תנאי הכרחי להתכנסות טורים לאפס כאשר n שואף לאינסוף. כלומר, בהינתן הטור \sum a_n, אם מתקיים \lim_{n\to\infty}a_n\neq0 אז בהכרח הטור מתבדר.
כך לדוגמה, הטור \sum_{n=1}^{\infty}\cos\left(\frac{1}{n}\right) הוא טור מתבדר מכיוון שהאיבר הכללי שלו אינו מתכנס לאפס.
לכן הדבר הראשון שעלייך לבדוק הוא האם הסדרה מתכנסת לאפס.
נשים לב כי מתקיים:

\mathop {\lim }\limits_{n \to + \infty } \frac{1} {{4\sqrt n }}\frac{{16n - 4}} {{\sqrt {16n + 64} }} = 1

ולכן בהכרח הגבול הבא:

\mathop {\lim }\limits_{n \to + \infty } a_n = \mathop {\lim }\limits_{n \to + \infty } \left( { - 1} \right)^n \frac{1} {{4\sqrt n }}\frac{{16n - 4}} {{\sqrt {16n + 64} }}

לא קיים. לפיכך נוכל להסיק כי הטור הנתון \sum a_n מתבדר.