הוכחת גבול בעזרת סדרת הממוצעים ההנדסיים

שלום לכולם, נתון הגבול המורכב הבא:

\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt[n]{1}\cdot \sqrt[2n]{2}\cdot \sqrt[3n]{3}\ldots \sqrt[n^2]{n}\right)

כיצד אני מחשב את הגבול?
אני יודע שאני צריך להשתמש בסדרת הממוצעיים ההנדסיים.
אולם לא מצליח להבין כיצד.
אשמח להכוונה כיצד לפתור את השאלה.
תודה רבה!

למען הסדר הטוב, נסביר תחילה מהי סדרת הממוצעיים ההנדסיים.
תהי (a_n)_{n=1}^{\infty} סדרת מספרים חיוביים.
הסדרה (c_n)_{n=1}^{\infty} המוגדרת על-ידי:

c_n=\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n a_i}

נקראת סדרת הממוצעים ההנדסיים של הסדרה (a_n)_{n=1}^{\infty}.

קיים משפט שנשתמש בו כאן כדי לחשב את הגבול. המשפט הוא כדלקמן:
תהי (a_n)_{n=1}^{\infty} סדרת מספרים חיוביים ותהי (c_n)_{n=1}^{\infty} סדרת הממוצעיים ההנדסיים שלה. אם הסדרה (a_n)_{n=1}^{\infty} שואפת לגבול (סופי או אינסופי) אז הסדרה (c_n)_{n=1}^{\infty} שואפת לאותו הגבול.

כעת, נמצא את הגבול הבא:

\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt[n]{1}\cdot \sqrt[2n]{2}\cdot \sqrt[3n]{3}\ldots \sqrt[n^2]{n}\right)

נסמן:

a_n=\sqrt[n]{1}\cdot \sqrt[2n]{2}\cdot \sqrt[3n]{3}\ldots \sqrt[n^2]{n}

נעל בחזקת n ונקבל:

a_{n}^n=\sqrt[1]{1}\cdot \sqrt[2]{2}\cdot \sqrt[3]{3}\ldots \sqrt[n]{n}

כלומר מתקיים:

a_n=\sqrt[n]{1\cdot\sqrt[2]{2}\cdot\sqrt[3]{3}\cdot\ldots\cdot\sqrt[n]{n}}

הסדרה (a_n)_{n=1}^{\infty} היא סדרת הממוצעים ההנדסיים של הסדרה (\sqrt[n]{n}) המתכנסת ל-1 ולכן לפי המשפט שציינו הגבול של הסדרה (a_n)_{n=1}^{\infty} הוא 1.