הבעת אורך קטע והיקף משולש בתוך מלבן בעזרת פרמטרים

אלכסוני המלבן MNPQ נחתכים בנקודה O. מנקודה O מעלים אנך ל-QN החותך את QP בנקודה K (ראה ציור).
נתון NP=a וגם \angle MOQ=2\beta.
א. הבע את אורך הקטע OK באמצעות \beta ו-a.
ב. הבע את היקף המשולש \triangle NOK באמצעות \beta ו-a.
שרטוט:

image

מרגיש כיאלו אין מספיק נתונים כדי להביע את הקטע OK בעזרת הפרמטרים. איך אמורים לעשות את זה?
אשמח להכוונה, תודה רבה.

במלבן האלכסונים חוצים זה את זה ושווים זה לזה. לכן מתקיים:

PO = QO = MO = NO

מנקודה O יוצא אנך ל-QN החותך את QP ולכן הזווית \angle QOK ישרה. נתבונן על המשולש MOQ. נתון לנו כי הזווית MOQ שווה ל-2\beta. נוריד גובה מהקדוקוד O לבסיס MQ ונקרא לנקודה S. משולש MOQ הוא משולש שווה שוקיים. במשולש שווה שוקיים הגובה לבסיס מתלכד עם התיכון וחוצה זווית הראש. לכן MS=SQ=0.5a וגם \angle MOS=\angle QOS =\beta. משולש OSQ הוא משולש ישר זווית ולכן נשתמש בטריגונומטריה במשולש זה כדי לחשב את אורך הצלע QO:

QO=\frac{SQ}{\sin\angle QOS}=\frac{a}{2\sin\beta}

סכום הזוויות במשולש שווה ל-180 מעלות ולכן נוכל להסיק כי \angle SQO=90-\beta. כמו כן, הזוויות במלבן הן ישרות ולכן \angle OQP=\beta. המשולש QOK הוא כאמור משולש ישר זווית ולכן נוכל לחשב את אורך הקטע OK:

OK=QO\tan\angle OQK=\frac{a}{2\sin\beta}\tan\beta=\frac{a}{2\cos\beta}