מציאת קליק בגרף בגודל 3

באיזה דרכים ניתן להשתמש כדי למצוא קליק בגרף בגודל 3?
אני חשבתי להריץ DFS ואז ליצור קבוצה של כל הקשתות וכל הקודקודים.
ואז לבדוק באילו קשתות יש שלושה קודקודים משותפים.
האם זאת דרך טובה?