חישוב זרם מתח והספק במעגל חשמלי בעזרת חוקי קירכהוף

עבור כל אחד מן המעגלים חשב את:
א. הזרם I_L המסומן באיורים.
ב. המתח V_{AB}.
ג. ההספק של כל אחד ממקורות המתח.
שרטוט:

אשמח לעזרה כיצד לפתור את התרגילים.
תודה

נתון כאן רק מעגל אחד ואילו בשאלה מצויין “עבור כל אחד מן המעגלים”. אציג פתרון עבור המעגל הנתון.
נשים לב כי במעגל החשמלי, המקורות זהים במקביל, המחוברים הפוך. לכן המתח V_{AB} שווה לאפס וולט והזרם I_L שווה לאפס אמפר.
נותר לחשב את ההספק של כל אחד ממקורות המתח. ישנם מספר דרכים לעשות זאת. אציג כאן שתי דרכים להגיע לתשובה. הדרך הראשונה היא לשרטט מעגל ללא הנגד R_L שכן שלא זורם דרכו זרם כלל. השרטוט הבא יפשט את הבעיה:

image

נחשב את הזרם I_E בעזרת חוק אמפר:

I_E=\frac{2E}{2R}=\frac{16}{100}=0.16A

לכן, כל אחד מן המקורות מספק הספק של:

P_E=I_E\cdot E=0.16\cdot 8=1.28W

הדרך שנייה לפתור את הבעיה היא בעזרת זרמי חוגים וחוקי קירכוהף. בעזרת חוקים אלה תוכל להגיע למערכת משוואות הבאה:

\begin{cases} (R+R)\cdot I_{1}-R\cdot I_{2}=E+E\\ -R\cdot I_{1}+(R+R_{L})\cdot I_{2}=-E \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} 100\cdot I_{1}-50\cdot I_{2}=16\\ -50\cdot I_{1}+75\cdot I_{2}=-8 \end{cases}

פתרון מערכת המשוואות הוא I_1=0.16A ו-I_2=0A.
מקווה שמובן, בהצלחה.

תודה רבה הבנתי את ההסבר! :grin: