מציאת כיוון זרם וחישוב הספק במעגל חשמלי

א. חשב את הזרמים I_1 ו-I_2.
ב. פתרו את הסעיפים הבאים:

  1. האם כיוון הזרם בנגד R_3 הוא מ-A ל-B או מ-B ל-A? נמק את תשובתך.
  2. חשב את ההספק הנצטך על-ידי הנגד R_3.

אני לא הצלחתי בתרגיל…
ניסיתי לעשות את סעיף א:

I_1(R_2+R_1)\cdot I_2=E_1\\ I_2\cdot R_3+R_4\cdot I_1=E_2

זה לא יצא לי.
בסעיף ב אני די בטוח שאין לזרם כיוון ממקור מתח מסוים כי שניהם חיוביים, אני לא בטוח.

תודה רבה לעוזרים,
יום טוב אנשים.

נפתור את הסעיף הראשון. לפי מתחי צמתים מתקיים:

V_{A}\cdot \left(\frac{1}{R_1+R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4+R_5}\right)=\frac{E_1}{R_1+R_2}+\frac{E_2}{R_4+R_5}

נציב את הנתונים כך שנקבל:

V_{A}\cdot \left(\frac{1}{2+6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{10+4}\right)=\frac{10}{2+6}+\frac{28}{10+4}

נעביר אגפים ונקבל V_A=11.61V.
לפיכך, נוכל לחשב את הזרמים ולקבל I_1=0.201A, I_2=0.967A ו-I_3=-1.17A.

נפתור את סעיף השני. מאחר והזרם שקיבלנו בסעיף הקודם הוא חיובי נובע כי כיוון הזרם הוא מ-A ל-B. כעת, נחשב את ההספק שנצרך על-ידי הנגד R_3:

P_3=I^2\cdot R_3=0.967^2\cdot 12=11.61V

מקווה שמובן, בהצלחה :slight_smile: