לבטא את אורך הקטע במשולש שווה שוקיים בעזרת משפט הסינוסים

נקודה D נמצאת על הצלע AC של משולש שווה-שוקיים ABC (AB=BC). הצלע AB יוצרת זווית \alpha עם הקטע AD וזווית \beta עם הקטע BD (ראו שרטוט).
נתון כי אורך הקטע DC הוא b.
בטא את אורך הקטע AD באמצעות b, \alpha ו-\beta.
השרטוט:

image

אני מבין שצריך להשתמש במשפט הסינוסים אבל אני לא מצליח להבין כיצד.
אשמח להכוונה, תודה רבה.

קודם כל נחשב את הזוויות בכל משולש. במשולש שווה שוקיים, זווית הבסיס שוות ולכן \angle A =\angle C=\alpha. במשולש, סכום הזווית שווה ל-180 מעלות ולכן נוכל לחשב את הזווית \angle ADB באופן הבא:

\angle ADB=180^{\circ}-\angle DBA-\angle A=180^{\circ}-\beta-\alpha

הזוויות \angle BDA ו-\angle BDC הן זוויות צמודות ולכן סכומם 180 מעלות. לפיכך נוכל לחשב את הזווית \angle BDC:

\angle BDC=180^{\circ}-\angle BDA=\alpha+\beta

שוב, סכום הזווית במשולש שווה ל-180 מעלות ולכן נוכל לחשב את הזווית \angle DBC:

\angle DBC=180^{\circ}-\angle BDC-\angle C=180^{\circ}-(\alpha+\beta)-\alpha=180^{\circ}-\beta-2\alpha

כעת נשתמש במשפט הסינוסים במשולש BDC כדי לבטא את הצלע BD:

\frac{BD}{\sin\angle C}=\frac{DC}{\sin\angle DBC}

נציב את הנתונים כך שנקבל:

\frac{BD}{\sin(\alpha)}=\frac{b}{\sin(180^{\circ}-\beta-2\alpha)}\Rightarrow BD=\frac{b\sin(\alpha)}{\sin(180^{\circ}-\beta-2\alpha)}

נשתמש בזהות הטרגינומטרית \sin(180^{\circ}-\theta)=\cos\theta כך שנקבל:

BD=\frac{b\sin(\alpha)}{\sin(180^{\circ}-\beta-2\alpha)}=\frac{b\sin(\alpha)}{\cos(\beta+2\alpha)}

כעת נשתמש במשפט הסינוסים במשולש ABD כדי לבטא את הצלע AD:

\frac{AD}{\sin\angle ABD}=\frac{BD}{\sin\angle A}

נציב את הנתונים כך שנקבל:

\frac{AD}{\sin(\beta)}=\frac{b\sin(\alpha)}{\sin(\alpha)\cos(\beta+2\alpha)}=\frac{b}{\cos(\beta+2\alpha)}

לכן נקבל:

AD=\frac{b\sin(\beta)}{\cos(\beta+2\alpha)}