באיזה תחום צריך להימצא פרמטר כדי שיהיה פתרון למשוואה הטריגונומטרית

נתון:

\sin\frac{\alpha}{2}+\cos\frac{\alpha}{2}=a

כאשר \alpha היא זווית חדה. פתור את הסעיפים הבאים:
א. הראה שמתקיים: \sin\alpha=a^2-1
ב. באיזה תחום צריך להימצא a כדי שיהיה פתרון לבעיה?

אשמח לעזרה עם שני הסעיפים האלה.
תודה רבה.

נפתור את הסעיף הראשון. נתונה המשוואה הטריגונומטרית הבאה:

\sin\frac{\alpha}{2}+\cos\frac{\alpha}{2}=a

נעלה בריבוע כך שנקבל:

\left(\sin\frac{\alpha}{2}+\cos\frac{\alpha}{2}\right)^2=a^2

נפתח סוגריים כך שנקבל:

\sin^2\frac{\alpha}{2}+2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}+\cos^2\frac{\alpha}{2}=a^2

נשתמש בשתי זהויות טריגונומטריות. הראשונה שנשתמש היא \sin^2x+\cos^2x=1. השנייה שנשתמש היא \sin 2x=2\sin x\cos x (זווית כפולה). סה"כ נקבל:

1+\sin \alpha=a^2\Rightarrow \sin\alpha=a^2-1

עתה, נפתור את הסעיף השני. פונקציית הסינוס חסומה באופן הבא: -1\leq \sin\alpha \leq 1. נציב את המשוואה שקיבלנו בסעיף הקודם כך שנקבל:

-1\leq a^2-1\leq 1

נוסיף 1 לכל צד של האי-שיוויון, כך שנקבל:

0\leq a^2\leq 2\Rightarrow 0\leq a\leq \sqrt{2}

מקווה שמובן, בהצלחה :slight_smile: