מציאת איבר מינימלי ומקסימלי בקבוצה סדורה

אשמח להסבר על מה זה אומר האיבר המינימלי והמקסימלי, ומה זה האיבר הקטן ביותר והגדול ביותר? קראתי הגדרות אבל לא הבנתי.

סתם לדוגמא, אם נתון A= (2,3,4,5\ldots,13) והיחס הוא (x,y) שייכים ליחס רק אם x מחלק את y איך אני מוצא את האיברים המינימליים והמקסימליים?

חסר הסבר על ההגדרות שאתה מדבר אליהם ולכן אני מקווה שההגדרות שאני מדבר עליהן זהות לאלו שאתה מדבר עליהם. אם מדובר בקבוצת המספרים הטבעיים אזי המינימום והמקסימום של היחס | (מחלק) הם 0 ו-1 בהתאמה שכן לכל a\in\mathbb{N}, 1 מחלק את a , כלומר מתקיים 1|a וגם a מחלק את אפס, כלומר מתקיים a|0.

אולם עבור A=(2,3,4,\ldots,13) לא קיים איבר שמחלק את כל איברי A ולכן במקרה זה אין מינימום ומקסימום.