מבני נתונים כדי לממש דו-מחסנית עם הגרלות

  • מישהו יכול להסביר מה א’ אומר?
  • איך אני יודע איך לגשת לכל מחסנית בנפרד?