להוכיח שערך האמת של פסוק הוא במבנה מסוים

הוכח שערך האמת של הפסוק הבא:

\exists x\exists y\exists z[\neg[S(x,z)\vee S(y,z)\vee(x=z)\vee(y=z)]]

הוא F במבנה M שעולמו הוא \{1,2,3,4,5\} ו-:

S^M=\{\langle x,y\rangle\in\{1,2,3,4,5\}\times\{1,2,3,4,5\}\,:\,|x-y|\in\{1,4\}\}

היי אשמח לעזרה עם השאלה. אני ממש מסתבכת בהוכחה של זה.