להוכיח כי שני תתי-מרחבים שווים

יהי \mathbb{F} שדה סופי בעל שבעה איברים 0,1,2,3,4,5,6 (שדה זה לעיתים מוסמן כ-\mathbb{Z}_7).
נתבונן בשני תתי-מרחבים של \mathbb{F}^4:

U=Span\left((2,0,6,1),(6,2,1,1),(1,3,2,1)\right)\\ W=\{(x_1,x_2,x_3,x_4)\in\mathbb{F}^4| S\}

כאשר מתקיים:

S=\{x_1+x_2+4x_3+2x_4=0,x_1+2x_2+3x_3+x_4=0,3x_1+x_2+x_4=0\}

הוכיחו כי מתקיים U=W.
ממש הסתבכתי בשאלה הזאת אשמח לעזרה בה: