להוכיח כי קבוצה אינה מרחב ממימד סופי

אשמח לעזרה בפתרון השאלה :

יהיה V מרחב וקטורי של כל הסדרות המתכנסות עם איברים ממשיים:

V=\left \{ (a_{1},a_{2},a_{3},....) | \forall i\in \mathbb{N}: a_{i}\in \mathbb{R}\wedge \exists \lim_{n\to \infty }a_{n} \right \}

הפעולות - הן הפעולות הטבעיות של חיבור סדרות וכפל סדרה בסקלר, כמו באינפי:

(a_{1},a_{2},a_{3},....)+(b_{1},b_{2},b_{3},....)=(a_{1}+b_{1},a_{2}+b_{2},a_{3}+b_{3},....)

וגם

c(a_{1},a_{2},a_{3},....)= (ca_{1},ca_{2},ca_{3},....)

הוכיחו כי V אינו מרחב ממימד סופי.
הדרכה: הוכיחו שלכל n \in \mathbb{N} קיימות n+1 סדרות בלתי תלויות ליניארית ב-V והסיקו מזה את הטענה.

נסמן ב-e_i להיות סדרה שבה במקום ה-i יש 1 ובשאר המקומות יש אפסים. הקבוצת הסדורה של הסדרות E=(e_1,e_2,\ldots,e_n) היא בלתי תלויה לינארית לכל n\in\mathbb{N}. כמו כן, לכל i\in\mathbb{N} מתקיים e_i\in\mathbb{R} וגם הגבול \lim_{n\to\infty}e_i קיים. מכך נובע E\in V. ניתן לבחר כל n\in\mathbb{N} עבור הקבוצה ולכן V בעל מימד אינסופי.